kreujemy Twoje bezpieczeństwo

Naszą misją jest pomoc przedsiębiorstwom w kształtowaniu optymalnego poziomu ochrony ubezpieczeniowej w oparciu o wzajemny profesjonalizm oraz partnerstwo w relacji z klientem.

Zaufanie

Budujemy trwałe i długofalowe relacje z naszymi klientami, pracownikami oraz partnerami, opierając się na zaufaniu.

Czytaj więcej

Innowacyjność

Wychodzimy z inicjatywą podejmując się nowych wyzwań. Kreujemy rozwiązania zapobiegające pojawieniu się problemów.

Czytaj więcej

Profesjonalizm

Wypełniamy wszystie nasze zobowiązania odpowiedzialnie,
z najwyższą starannością
i profesjonalizmem.

Czytaj więcej

Współpraca z nami

Naszym klientom oferujemy stałą
i rzetelną opiekę nad dziedziną ubezpieczeń obejmującą całą działalność przedsiębiorstwa.


Czytaj więcej

O Firmie

Jako główne założenie naszej działalności
przyjęliśmy specjalistyczną i maksymalnie skoncetrowaną na kliencie obsługę.


Czytaj więcej

Nasza oferta

Ubezpiecznie Odpowiedzialności Cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, ubezpieczający wyrządzi szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność.

Czytaj więcej

Ubezpiecznie
Majątku

Ubezpieczenie majątku chroni przedsiębiorcę przed szkodami związanymi z utratą czy zniszczeniem mienia. Ubezpieczeniem mogą zostać między innymi budynki, maszyny urządzenia, wyposażenie oraz środki obrotowe.

Czytaj więcej

Dedykowane programy ubezpieczeniowe


Po przeprowadzeniu dogłębnej oraz szczegółowej analizy opracowujemy Programy Ubezpieczeniowe dedykowane dla danej branży lub zawodu, obejmujące wyodrębnione obszary podlegające ochronie ubezpieczeniowej.

Czytaj więcej

Nasze specjalizacje

Jedną z głównych założeń naszej działalności jest specjalizacja w nietypowych ryzykach i dostosowanie warunków ubezpieczenia do potrzeb klientów.

Nasz Zespół


Poznaj nas

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.

Peter Drucker


Skontaktuj się z nami

Chcesz porozmawiać ze swoim brokerem lub rozpocząć współprace?

Kontakt Reklamacje