Współpraca z nami

Naszym klientom oferujemy stałą i rzetelną opiekę nad dziedziną ubezpieczeń obejmującą całą działalność przedsiębiorstwa. Na bieżąco analizujemy aktualne potrzeby i weryfikujemy pod tym kątem posiadane umowy ubezpieczenia. Koncertujemy się na kreowaniu i wdrażaniu rozwiązań ubezpieczeniowych indywidualnie dopasowanych do potrzeb klienta.

Kładziemy bardzo duży nacisk na świadomość całej kadry zarządzającej naszych klientów w zakresie ubezpieczeń w szczególności na wiedzy na temat posiadanej ochrony ubezpieczeniowej, możliwości jej rozszerzenia, warunków udzielania tej ochrony ubezpieczeniowej jak również scenariuszy i zdarzeń które nie są objęte zakresem ubezpieczenia.

Wspomniana świadomość rozwija dialog pomiędzy nami a klientem wzmacniając przez to wzajemne relacje.

Współpracę z każdym klientem rozpoczynamy od dokładnej analizy posiadanych przez niego polis. Niezależnie od okresu ubezpieczenia weryfikujemy czy posiadana ochrona jest adekwatna do podejmowanych przez klienta ryzyk i w zależności od potrzeb proponujemy optymalne rozwiązania i możliwości uszczelnienia lub rozszerzenia istniejącej ochrony.

Praca nad poszczególnymi ryzykami polega na dokładnym zebraniu informacji oraz niezbędnych dokumentów. Niejednokrotnie niezbędnym jest przeprowadzenie przez nas dodatkowego audytu zakładu. Na tej podstawie przygotowujemy mapę ryzyk i zakres niezbędnych zapisów stanowiących podstawę do przygotowania zapytania ofertowego które kierujemy do Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Po otrzymaniu ofert ubezpieczenia przeprowadzamy dodatkowe negocjacje warunków ubezpieczenia – zarówno co do zakresu jak i kosztu ubezpieczenia. Po sfinalizowaniu negocjacji przygotowujemy porównanie ofert które prezentujemy osobom zarządzającym przedsiębiorstwem. Ukazując zarówno plusy jak i minusy poszczególnych propozycji, umożliwiamy zarządowi podjęcie świadomej decyzji w kwestii posiadanej ochrony.
Korzystając z naszych usług uzyskujecie Państwo szereg korzyści:


  • Profesjonalny i czytelny Program Ubezpieczeniowy dla Spółki
  • Opiekę i doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych oraz reprezentację interesów Spółki w kontaktach z rynkiem ubezpieczeniowym
  • Przejęcie odpowiedzialności związanej z zawieraniem umów ubezpieczenia ciążącej na Członkach Zarządu
  • Przeniesienie szeregu obowiązków pracowników Spółki na profesjonalnego doradcę
  • Oszczędność czasu poświęcanego na analizy propozycji kierowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe
  • Zwiększenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej przy relatywnym zmniejszeniu kosztu polis
  • Pełne wsparcie w procesie likwidacji szkód
  • Stały monitoring nowych produktów pojawiających się na rynku ubezpieczeniowym
  • Sprawną obsługę bieżących spraw poprzez kontakt ze stałym opiekunem po stronie Kancelarii, który posiada aktualną i pełną wiedzę na temat Programu Ubezpieczeniowego powierzonych mu Klientów