Proces Inwestycyjny

Proces inwestycyjny to bardzo złożone przedsięwzięcie, angażujące wiele podmiotów odpowiedzialnych za poszczególne jego części. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu i analizując zapisy kontraktowe, opracowujemy dedykowany program ubezpieczeniowy, obejmujący każdy z jego etapów.

Naszą ofertę kierujemy w szczególności do:

 • inwestorów
 • deweloperów
 • biur architektonicznych i projektowych z wszystkich branż
 • firm wykonawczych
 • podmiotów pełniących nadzory w ramach projektów inwestycyjnych

Wraz z naszym zespołem, posiadającym wykształcenie prawnicze, ekonomiczne i inżynierskie oraz dzięki znajomości branży budowlanej, oferujemy właściwą i adekwatną do każdego problemu obsługę
w zakresie ubezpieczeń procesu inwestycyjnego.


Efektem naszej pracy jest przetłumaczenie języka ubezpieczeniowego na specyfikę i realia branży inżynierskiej, co pozwala nam przygotować profesjonalną ofertę ubezpieczeniową.

Wszystkie działania skupiamy na zabezpieczeniu interesów naszych klientów w zakresie podejmowanych oraz realizowanych kontraktów, podchodząc do nich indywidualnie,
w maksymalnie szerokim zakresie.

Jak działamy?

Nasza rola to przede wszystkim:

 • prowadzenie w imieniu klienta negocjacji indywidualnych warunków ubezpieczenia z wszystkimi ubezpieczycielami
 • sporządzanie dokładnej analizy i przedstawienie rekomendacji zebranych z rynku ofert ubezpieczenia
 • bieżąca pomoc w analizie treści kontraktów związanych z odpowiedzialnością w zawieranych umowach i możliwości zabezpieczenia jej właściwą polisą ubezpieczeniową
 • czynne uczestniczenie w negocjacjach zapisów umowy dotyczących ubezpieczenia z kontrahentami
 • czynne uczestniczenie w procesie likwidacji szkód
 • obsługa powiązana z przejęciem odpowiedzialności za skuteczność polis ubezpieczenia

Jakie ryzyka są w szczególności objęte ochroną w ramach ubezpieczenia procesu inwestycyjnego?

 • odpowiedzialność cywilna ogólna
 • odpowiedzialność cywilna zawodowa
 • ryzyka budowy i montażu
 • utrata zysku inwestora
 • gwarancje ubezpieczeniowe
 • pozostałe, których zabezpieczenie od strony ubezpieczeniowej jest możliwe