Zaufanie

Budujemy trwałe i długotrwałe relacje z nszymi klientami, pracownikami oraz partnerami, opierając sie na zaufaniu, wzajemnym szacunku oraz uczciwych i przejrzystych działaniach.

Ta wartość oznacza, że indywidualnie oraz jako zespół:

 • Pracujemy tak, aby ufać sobie na tyle, aby nie musieć się kontrolować.
 • Otwarcie rozmawiamy o naszych planach, zamierzeniach i ich realizacji.
 • Mamy dla siebie czas.
 • Udzielamy sobie wzajemnego wsparcia i pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba.
 • Szanujemy się nawzajem i dążymy do jak najlepszego wzajemnego zrozumienia.
 • Współpracujemy ze sobą z świadomością współodpowiedzialności za wynik końcowy.
 • Nie faworyzujemy nikogo dążąc do równości pomiędzy wszystkimi członkami zespołu.
 • Zapewniamy sobie zastępstwo i wsparcie podczas nieobecności którejkolwiek z osób.
 • Pracujemy w taki sposób, aby innym nie przysparzać niekoniecznej, dodatkowej pracy.
 • Dążymy do samodzielności w realizacji naszych obowiązków, by nie obciążać innych swoją niesamodzielnością.
 • Jesteśmy wobec siebie szczerzy i mówimy wprost, to co chcemy przekazać.
 • Ufamy, że inni zrobią to co deklarują bez konieczności przypominania i ponaglania.
 • Podajemy realne terminy wykonania prac, których się podejmujemy.
 • Jeśli czegoś wymagamy od innych, najpierw wymagamy tego od siebie.
 • Jeśli pojawiają się problemy lub nie znajdujemy rozwiązania problemu, nie ukrywamy tego a zgłaszam na bieżąco, by uzyskać potrzebne wsparcie.
 • Nie przerzucamy winy i odpowiedzialności na innych a koncentrujemy się na poszukiwaniu najlepszego rozwiązania.
 • W swoich wypowiedziach unikamy podtekstów i „drugiego dna” a także nie doszukujemy się tego u innych.
 • Nie „wybielamy się” – a jeśli mogliśmy zrobić coś lepiej traktujemy taką sytuację jako naukę na przyszłość.
 • Nie nadużywamy zaufania oraz chęci do pomocy ze strony innych.
 • Nie odrzucamy oferty pomocy od innych, jeśli jest ona potrzebna.
 • Szanujemy swój czas i swoją pracę i staramy się jej nie zakłócać.
 • Nie bierzemy na siebie prac lub obowiązków, których możemy nie ukończyć w wymaganym terminie lub na oczekiwanym poziomie jakości.
 • Utrzymujemy podobne standardy obsługi wobec wszystkich klientów. Jeśli dostrzegamy możliwości zapewnienia obsługi na wyższym poziomie najpierw uzgadniamy taką inicjatywę w zespole oraz z przełożonymi.
 • Prosząc innych o pomoc, dopytujemy wpierw, ile mają swojej pracy do wykonania.
 • Nie odmawiamy pomocy innym, jeśli mamy czas i możliwości by jej udzielić.
 • Podejmujemy decyzje odpowiedzialnie i z świadomością ich konsekwencji. Szanujemy decyzje innych.
 • Liczymy się ze zdaniem innych i ze zrozumieniem podchodzimy do odmiennych opinii.


Ta wartość oznacza, że w relacji z naszymi Klientami:

 • Każdą usługę realizujemy z myślą o długofalowej i kompleksowej współpracy.
 • Uczciwie przedstawiamy wady i zalety każdego z proponowanych rozwiązań.
 • Uświadamiamy klientów o zaletach i korzyściach z kompleksowej obsługi.
 • Towarzyszymy klientom w sytuacjach wymagających ochrony ubezpieczeniowej.
 • Identyfikujemy i informujemy klienta o wszystkich obszarach ryzyka prowadzonej przez niego działalności.
 • Przedstawiamy różne strategie i modele ochrony ryzyka i pomagamy je wdrożyć.
 • Pracujemy tylko na pełnomocnictwach wyłącznych.
 • Jak najczęściej to możliwe staramy się utrzymywać bezpośrednie relacje z klientami.
 • Wszelkie błędy i niedociągnięcia staramy się jak najszybciej rozwiązać i nie ukrywamy ich.
 • Jeśli nie znajdujemy rozwiązania problemu, z którym zwrócił się do nas Klient, nie ukrywamy tego, lecz informujemy klienta o pojawiających się trudnościach oraz podejmowanych przez nas działaniach.
 • Systematycznie informujemy Klienta o postępach w realizacji prac związanych z jego sprawą
 • Wyciągamy wnioski z popełnionych błędów.
 • Przedstawiamy firmę w dobrym świetle.