Ubezpieczenia dla projektantów oraz architektów

Zawód architekta i projektanta jest niezwykle atrakcyjny i twórczy, ale jednocześnie obciążony dużym ryzykiem popełnienia błędu, mogącego skutkować powstaniem szkody osoby trzeciej.

Jednym ze sposobów zabezpieczenia się przed negatywnymi następstwami popełnionych szkód jest zawarcie umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Posiadanie właściwie skonstruowanej i odpowiadającej indywidualnym potrzebom projektanta zawodowej polisy OC, powinno być istotnym aspektem w działaności każdego projektanta.

Obsługą biur projektowych zajmujemy się już od 25 lat.

Długoletnia obecność na rynku oraz wykształcenie inżynierskie i prawnicze naszego zespołu pozwoliły nam zgromadzić bogate doświadczenie i know how.

Dzięki temu wyposażamy naszych klientów w najwyższej jakości zindywidualizowaną i dopasowaną do potrzeb ochronę w szczególności w zakresie:

 • ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej zawodowej projektanta (polisy kontraktowe oraz roczne obrotowe, polisy nadwyżkowe)
 • gwarancji ubezpieczeniowych (wadialnych, dobrego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek i in.)
 • ubezpieczeń sprzętu elektronicznego i mienia, ryzyk cybernetycznych
 • ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej osób zarządzających Directors&Officers
 • innych wymaganych ubezpieczeń, w tym rozwiązań oczekiwanych przez zagranicznych inwestorów stosowanych na rynkach międzynarodowych

Obecnie obsługujemy już ponad 350 biur projektowych krajowych i zagranicznych, oferując wsparcie w zakresie:

 • doradztwa w wyborze rodzaju i charakteru polisy pod kątem skuteczności i kosztu ubezpieczenia (polisa roczna i polisa dedykowana pod kontrakt)
 • negocjacji ofert ubezpieczenia z cały rynkiem ubezpieczeniowym w tym na rynkach zagranicznych
 • sporządzania dokładnej analizy i rekomendacji zebranych z rynku ofert ubezpieczenia
 • doradztwa zagranicznym biurom projektowym rozpoczynającym działalność na Polskim rynku
 • analizy treści bieżących kontraktów związanych z odpowiedzialnością w zawieranych umowach oraz możliwości zabezpieczenia jej właściwą polisą ubezpieczeniową
 • czynnego uczestnictwa w negocjacjach zapisów umów dotyczących ubezpieczenia z Inwestorem
 • czynnego uczestnictwa w procesie likwidacji szkód
 • przejęcia odpowiedzialności za skuteczność polis ubezpieczenia