Ubezpieczenia majątkowe

Głównym zadaniem ubezpieczeń majątkowych jest ochrona mienia ubezpieczonego przed finansowymi skutkami zniszczenia bądź utraty majątku ruchomego lub nieruchomości. Obsługujemy firmy o zróżnicowanym profilu działalności i różnej specyfice. Nasz zespół jest również przygotowany do obsługi branż o wysokim poziomie ryzyka tj branża drzewna czy tworzyw sztucznych a także ubezpieczeniach obiektów o wysokim ryzyku palności.
Naszym klientom oferujemy wszystkie dostępne na rynku produkty, w tym:
  • Ubezpieczenie majątku (w tym w szczególności: mienia, utraty zysku, elektroniki, zapasów, wyposażenia, ryzyka terroryzmu)
  • Ubezpieczenia techniczne – ubezpieczenie maszyn od awarii, utraty zysku wskutek maszyn od awarii
  • Ubezpieczenie utraty zysku Business Interruption (BI)
  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności władz spółki Director&Officers (D&O)
  • Ubezpieczenia budowlano montażowe CAR/EAR
  • Ubezpieczenia transportowe
  • Ubezpieczenia finansowe (gwarancje, kredyt kupiecki)
  • Ubezpieczenia środowiskowe w tym gwarancje środowiskowe

Należycie skonstruowany zakres ubezpieczenia prawidłowo zabezpiecza funkcjonowanie firmy oraz pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Każda umowa ubezpieczenia majątkowego prowadzona przez naszą Kancelarię zawiera indywidualne warunki odpowiednio wynegocjowane i dostosowane do ryzyka związanego z rodzajem działalności prowadzonej przez naszego klienta.