Automotive

Koszt wycofania produktu z rynku

Specjalizujemy się w ryzykach ponoszonych przez sektor automotive – w szczególności w ubezpieczeniu kosztów wycofania produktu z rynku motoryzacyjnego, w tym zwiększonych kosztów działalności kontrahentów ubezpieczonego spowodowanych wadliwością dostarczonych produktów/usług, które mogą być przedmiotem roszczeń odszkodowawczych.

Angażujemy się dla naszych klientów również w etap negocjacji wymogów ubezpieczenia precyzowanych w kontraktach na dostawę części/usług dla sektora automotive w celu ich oszacowania, oceny możliwości spełnienia i wyceny na jak najwcześniejszym etapie negocjacji treści kontraktu.

Pokryte straty

Koszty (własne jak i osób trzecich) związane z wycofaniem produktu z rynku, w tym:

 • redystrybucji
 • naprawy
 • demontażu i ponownego zamontowania
 • sortowanie i przepakowania
 • związane z ogłoszeniami i publikacjami w mediach
 • zniszczenia
 • odzysku i przechowania
 • transportu
 • badania wadliwego produktu
Kluczowe korzyści
 • moliwość negocjacji wysokich limitów i warunków dostosowanych do potrzeb klienta
 • wsparcie w zarządzaniu ryzykiem przed wystąpieniem zdarzenia
 • mozliwość negocjacji wymogów ubezpieczenia precyzowanych w kontraktach na dostawę cześci/usług dla sketora motorazycyjnego z uwzględnieniem ich oszacowania, oceny możliwości spełnienia i wyceny na jak najwcześniejszym etapie negocjacji tresći kontraktu
 • możliwość negocjacji warunków polisy dedykowanej dla danego kontraktu

Pozostałe ryzyka ubezpieczeniowe dla firm z sektora motorazycyjnego, które są możliwe dla zabezpieczenia to np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, w tym za produkt i wykonaną usługę, ryzyka majatkowe, w tym ubezpieczenie budynków i maszyn, ryzyko utraty zysku (Buissunes Interruption), w tym wskutek uszkodzenia maszyn produkcyjnych (Machinery Loss of Profit, MLOP), ryzyka transportowe (CARGO), ubezpiezenie należnośći, gwarancje finansowe, w tym dobrego wykonania kontraktum usnięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki itp.