Reklamacje

Zgodnie z ustawą o dystrybucji produktów ubezpieczeniowych ma Pan/Pani prawo do złożenia reklamacji.


Reklamacje można składać za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na reklamacje@rozek.pl.
  • osobiście w biurach w Tychach (ul. Łabędzia 45) lub Sandomierzu (ul. Dobkiewicza 22)
  • pocztą na adres biura w Tychach (ul. Łabędzia 45 43-100 Tychy) lub Sandomierzu (ul. Dobkiewicza 22 27-600 Sandomierz)