Innowacyjność

Wychodzimy z inicjatywą podejmując się nowych wyzwań. Kreujemy rozwiązania zapobiegające pojawianiu się problemów.

Ta wartość oznacza, że indywidualnie oraz jako zespół:

 • Działamy ze świadomością, że nawet znakomite rozwiązania można ulepszyć.
 • Stale poszerzamy swoją wiedzę i rozwijamy kompetencje, ponieważ są one źródłem coraz lepszych rozwiązań, usprawnień oraz nowych produktów.
 • Nie bazujemy wyłącznie na już wypracowanych sposobach działania.
 • Rozwijamy się i jesteśmy aktywni, ponieważ ze słuchania, obserwowania i czytania rodzą się pomysły na innowacyjne działania.
 • Dążymy do wykorzystania nowoczesnych technologii we wszystkich aspektach naszej działalności.
 • Bieżące wydarzenia zewnętrzne oraz pojawiające się zmiany traktujemy jako źródło inspiracji i nowych wyzwań.
 • Systematycznie poszukujemy możliwości tworzenia nowych produktów oraz ulepszania już istniejących.
 • Innowacyjność traktujemy jako kompetencję mającą zastosowanie we wszystkich aspektach naszej działalności, szczególnie w tych które wydają się działać idealnie.
 • Poszukujemy możliwości opracowania i wdrożenia nowych produktów w celu zachowania konkurencyjności firmy.
 • Uczymy się wychodzenia poza utarte schematy i szukamy tam inspiracji rozwojowych.
 • Nie poprzestajemy na spełnianiu oczekiwań zgłaszanych przez klientów, ale wyprzedzamy je i wychodzimy im naprzeciw.
 • Angażujemy się w poprawę jakości pracy i rozwijanie swojego warsztatu.
 • Wyszukiwanie nisz rynkowych traktujemy jako część naszej codziennej pracy.
 • Dzielimy się z innymi rozwiązaniami, które pomagają nam w codziennej pracy.
 • Wykorzystujemy synergię naszego zespołu organizując „burze mózgów” w celu wypracowania / znalezienia najlepszego rozwiązania.
 • Weryfikujemy skuteczność nowych rozwiązań, a jeśli nie jest ona wyższa niż dotychczasowe, nie wprowadzamy ich „na siłę”.
 • Nie poprzestajemy na zidentyfikowaniu problemu, lecz od razu poszukujemy rozwiązań.


Ta wartość oznacza, że w relacji z naszymi Klientami:

 • Dążymy do wykorzystania nowoczesnych technologii we wszystkich aspektach naszej działalności.
 • Pytamy naszych klientów co możemy zrobić lepiej.
 • Bieżące wydarzenia zewnętrzne oraz pojawiające się zmiany traktujemy jako źródło inspiracji i nowych wyzwań.
 • Systematycznie poszukujemy możliwości tworzenia nowych produktów oraz ulepszania już istniejących.
 • Poszukujemy możliwości opracowania i wdrożenia nowych produktów w celu zachowania konkurencyjności firmy.
 • Nie poprzestajemy na spełnianiu oczekiwań zgłaszanych przez klientów, ale wyprzedzamy je i wychodzimy im naprzeciw.