Zarząd

 

Michał Rożek

Prezes Zarządu

Barbara Rożek

Wiceprezes Zarządu

Bernard Rożek

Wiceprezes Zarządu