REKLAMACJE

Zgodnie z ustawą o dystrybucji produktów ubezpieczeniowych ma Pan/Pani prawo do złożenia reklamacji.
Reklamacje można składać za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na reklamacje@rozek.pl.
- osobiście w biurach w Tychach (ul. Łabędzia 43) lub Sandomierzu (ul. Dobkiewicza 22)
- pocztą na adres biura w Tychach (ul. Łabędzia 43 43-100 Tychy) lub Sandomierzu (ul. Dobkiewicza 22 27-600 Sandomierz)