Działalność Międzynarodowa

Inwestorzy zagraniczni
 
Podjęcie działalności na rynkach zagranicznych stanowi dla przedsiębiorstwa duże wyzwanie. Zarządzenie wieloma sferami na obcym gruncie przepisów prawnych wymaga ogromnej wiedzy i wysiłku. Pomoc i doradztwo  udzielane przez profesjonalistów w każdej dziedzinie jest w takiej sytuacji ogromnym wsparciem. Posiadamy duże doświadczenie w konstruowaniu programów międzynarodowych zarówno dla polskich podmiotów prowadzących działalność poza granicami RP jak i dostosowywaniu programów międzynarodowych podmiotów zagranicznych które prowadzą działalność również w Polsce.
 
Ubezpieczenia Międzynarodowe
 
Posiadamy wiedzę i doświadczenie w lokowaniu specjalistycznych ryzyk również na rynkach zagranicznych w szczególności na londyńskim rynku Lloyds.
 
Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach kiedy kontrahenci naszych klientów stawiają wymagania nie dostępne w Polsce lub wręcz dostępne wyłącznie w Lloyds.
 
Niejednokrotnie również sięgamy po doświadczenie rynku Lloyds w celu wzbogacenia propozycji zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla naszych klientów.