Rola brokera

We współczesnych realiach gospodarczych, przedsiębiorstwa niejednokrotnie nie są w stanie własnymi siłami właściwie prowadzić spraw związanych z ubezpieczeniami. 

 

Zawiłość przepisów prawa a także różnorodność i złożoność produktów ubezpieczeniowych na rynku oraz ciągłe zmiany jakim one podlegają, skutkuje często nieświadomym podejmowaniem błędnych decyzji przez osoby zarządzające firmą.

 

Każde szanujące się przedsiębiorstwo powinno zatem skorzystać z pomocy niezależnego specjalisty w tej branży (pośrednika ubezpieczeniowego) – BROKERA, którego rolą jest reprezentowanie Klienta, wspieranie go i reprezentowanie jego interesów w relacji do zakładu ubezpieczeń zarówno w procesie negocjacji warunków ubezpieczenia jak i likwidacji szkody.

 

Ubezpieczenie jest podstawową metodą transferu ryzyka i ma charakter instrumentu finansowego. Dlatego powierzenie go w ręce profesjonalisty, powinno być podstawowym działaniem w kształtowaniu strategii rozwoju i dążeniu do sprawnego zarządzania w każdej firmie.

 

Do zadań brokera należy:

 

 

Ponadto naszym klientom oferujemy: