Automotive

Specjalizujemy się w ryzykach ponoszonych przez sektor automotive – w szczególności w ubezpieczeniu kosztów wycofania produktu z rynku motoryzacyjnego, w tym zwiększonych kosztów działalności kontrahentów ubezpieczonego spowodowanych wadliwością dostarczonych produktów/usług, które mogą być przedmiotem roszczeń odszkodowawczych.
 

Angażujemy się dla naszych klientów również w etap negocjacji wymogów ubezpieczenia precyzowanych w kontraktach na dostawę części/usług dla sektora automotive w celu ich oszacowania, oceny możliwości spełnienia i wyceny na jak najwcześniejszym etapie negocjacji treści kontraktu.

 

 

Załączone pliki